Про нас

ДП «Верховинське лісове господарство» розташоване у південній частині Івано-Франківської області в мальов­ничому куточку Українських Карпат, у верхів’ї та середній частині течії Чорного Черемошу та значної кількості його приток на території Верховинського адміністративного району, який розташований на території гірської зони.

 Підприємство створене в 1995 р. на базі лісів Верховин­ського лісокомбінату Прикарпатського лісозаготівельного об’єднання «Прикарпатліс».

 Територія лісгоспу відноситься до району ялинових (смерекових) і буково-ялицево-ялинових високогірних лі­сів з висотою над рівнем моря 600-1800 метрів.

 Ліси підприємства представлені порівняно невеликою кількістю деревних порід. Це – ялина європейська з неве­ликими домішками ялиці, бука, берези, вільхи сірої, сос­ни гірської. Ліси високопродуктивні з достатньо збалан­сованою віковою структурою. Поряд з експлуатаційними, вони мають значне водоохоронне, грунтово-захисне, ре­креаційне та санітарно-гігієнічне значення.

 Клімат району розміщення лісгоспу характеризується як перехідний від помірно-теплого західноєвропейського до континентального східноєвропейського.

 Господарська діяльність лісгоспу спрямована на за­безпечення вирощування високопродуктивних лісів, які забезпечать виконання захисних та експлуатаційних функцій.

 Основним завданням є забезпечення реалізації дер­жавної політики у сфері лісового і мисливського госпо­дарства, а також охорони і захисту, раціонального вико­ристання і відтворення ресурсів лісу, мисливської фауни, підвищення ефективності лісового господарства, здій­снення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового господарства і розробка та організація виконання регіональних програм у сфері захисту, підви­щення продуктивності, раціонального використання та відтворення лісів.

 До державного підприємства входять шість лісництв: Вер­ховинське, Красницьке, Зеленське, Явірницьке, Шибенське та Буркутське.